Free Kanji Dictionary, Kanji Symbols, Introduce information about Japan

J-UKI Kanji.


TOP  >>  Index of Kanji

Index of Kanji


Index of Alphabet

yo, sei, se, world of Kanji (yo) (sei) (se) (world)

yo, ya, night of Kanji (yo) (ya) (night)

yo of Kanji (yo) (-)

yo, ama-ru, rest of Kanji (yo) (ama-ru) (rest)

yo, ata-eru, give of Kanji (yo) (ata-eru) (give)

yo, azu-keru of Kanji (yo) (azu-keru) (-)

yo, homa-re of Kanji (yo) (homa-re) (-)

yo-i, ryou, good of Kanji (yo-i) (ryou) (good)

yo-i, zen of Kanji (yo-i) (zen) (-)

yo-u, sui of Kanji (yo-u) (sui) (-)

yoi, syou of Kanji (yoi) (syou) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you of Kanji (you) (-)

you, a-geru of Kanji (you) (a-geru) (-)

you, aya-sii of Kanji (you) (aya-sii) (-)

you, ha, leaf of Kanji (you) (ha) (leaf)

you, hituji, sheep of Kanji (you) (hituji) (sheep)

you, kama of Kanji (you) (kama) (-)

you, kaname of Kanji (you) (kaname) (-)

you, kosi of Kanji (you) (kosi) (-)

you, moti-iru of Kanji (you) (moti-iru) (-)

you, odo-ru, dance of Kanji (you) (odo-ru) (dance)

you, osana-i of Kanji (you) (osana-i) (-)

you, sama of Kanji (you) (sama) (-)

you, sunshine of Kanji (you) (sunshine)

you, to-keru of Kanji (you) (to-keru) (-)

you, yasina-u of Kanji (you) (yasina-u) (-)

you, yu-reru of Kanji (you) (yu-reru) (-)

youbi, day of the week(youbi) (day of the week)

youbou, demand(youbou) (demand)

youbun, nourishment(youbun) (nourishment)

youeki, solution(liquid)(youeki) (solution(liquid))

youfuku, Western style clothes(youfuku) (Western style clothes)

youfuu, western style(youfuu) (western style)

yougan, lava(yougan) (lava)

yougo, term(yougo) (term)

yougo, nursing(yougo) (nursing)

youhin, articles(youhin) (articles)

youhou, uses(youhou) (uses)

youi, preparation(youi) (preparation)

youi, easy(youi) (easy)

youin, primary factor(youin) (primary factor)

youji, child(youji) (child)

youji, business(youji) (business)

youjin, take care(youjin) (take care)

youkai, monster(youkai) (monster)

youken, business(youken) (business)

youki, container(youki) (container)

youki, cheerful(youki) (cheerful)

youkyuu, demand(youkyuu) (demand)

youryou, the main point(youryou) (the main point)

yousei, demand(yousei) (demand)

youseki, capacity(youseki) (capacity)

yousi, blank form(yousi) (blank form)

yousiki, style(yousiki) (style)

youso, element(youso) (element)

yousou, aspect(yousou) (aspect)

yousu, state(yousu) (state)

yousya, forgiveness(yousya) (forgiveness)

youten, the point(youten) (the point)

youti, childish(youti) (childish)

youtien, kindergarten(youtien) (kindergarten)

youto, use(youto) (use)

youshiki, style(youshiki) (style) * yousiki = youshiki

youshi, blank form(youshi) (blank form) * yousi = youshi

youchien, kindergarten(youchien) (kindergarten) * youtien = youchien

youchi, childish(youchi) (childish) * youti = youchi

youhuu, western style(youhuu) (western style) * youfuu = youhuu

youhuku, Western style clothes(youhuku) (Western style clothes) * youfuku = youhuku

youzin, take care(youzin) (take care) * youjin = youzin

youzi, child(youzi) (child) * youji = youzi

youzi, business(youzi) (business) * youji = youzi

yoka, leisure time(yoka) (leisure time)

yokan, have a presentiment (yokan) (have a presentiment )

yoki, expectation(yoki) (expectation)

yokin, deposit(yokin) (deposit)

yokyou, side show(yokyou) (side show)

yoku of Kanji (yoku) (-)

yoku, a-biru of Kanji (yoku) (a-biru) (-)

yoku, ho-sii of Kanji (yoku) (ho-sii) (-)

yoku, osa-eru of Kanji (yoku) (osa-eru) (-)

yoku, tubasa, wing of Kanji (yoku) (tubasa) (wing)

yokuatu, oppress(yokuatu) (oppress)

yokubou, desire(yokubou) (desire)

yokujitu, tomorrow(yokujitu) (tomorrow)

yokusei, suppression(yokusei) (suppression)

yokusitu, bathroom(yokusitu) (bathroom)

yokuyou, intonation(yokuyou) (intonation)

yokushitu, bathroom(yokushitu) (bathroom) * yokusitu = yokushitu

yokusitsu, bathroom(yokusitsu) (bathroom) * yokusitu = yokusitsu

yokujitsu, tomorrow(yokujitsu) (tomorrow) * yokujitu = yokujitsu

yokuatsu, oppress(yokuatsu) (oppress) * yokuatu = yokuatsu

yokuzitu, tomorrow(yokuzitu) (tomorrow) * yokujitu = yokuzitu

yokei, too many(yokei) (too many)

yogen, prediction(yogen) (prediction)

yoko, ou, side of Kanji (yoko) (ou) (side)

yokozuna, sumo champion(yokozuna) (sumo champion)

yogo-su, o, kitana-i, dirty of Kanji (yogo-su) (o) (kitana-i) (dirty)

yosan, budget(yosan) (budget)

yoshi, yu, yuu of Kanji (yoshi) (yu) (yuu) (-) * yosi = yoshi

yosi, yu, yuu of Kanji (yosi) (yu) (yuu) (-)

yosi, good(yosi) (good)

yosiasi, good or bad(yosiasi) (good or bad)

yosyuu, preview(yosyuu) (preview)

yoshiashi, good or bad(yoshiashi) (good or bad) * yosiasi = yoshiashi

yoshi, good(yoshi) (good) * yosi = yoshi

yo-seru, ki, yo-ru of Kanji (yo-seru) (ki) (yo-ru) (-)

yosoo-u, sou, syou of Kanji (yosoo-u) (sou) (syou) (-)

yosoku, prediction(yosoku) (prediction)

yosomi, looking away(yosomi) (looking away)

yosou, expectation(yosou) (expectation)

yoti, precognition(yoti) (precognition)

yochi, precognition(yochi) (precognition) * yoti = yochi

yosoo-u, sou, syou of Kanji (yott-tsu) (si) (yon) (four) * yott-tu = yott-tsu

yott-tu, si, yon, four of Kanji (yott-tu) (si) (yon) (four)

yopparai, drunker(yopparai) (drunker)

yotei, plan(yotei) (plan)

yotou, government party(yotou) (government party)

yobi, preparation(yobi) (preparation)

yobiwa, ring(yobiwa) (ring)

yofukasi, staying up late(yofukasi) (staying up late)

yofuke, late at night(yofuke) (late at night)

yofukashi, staying up late(yofukashi) (staying up late) * yofukasi = yofukashi

yohuke, late at night(yohuke) (late at night) * yofuke = yohuke

yohukasi, staying up late(yohukasi) (staying up late) * yofukasi = yohukasi

yo-bu, ko, call of Kanji (yo-bu) (ko) (call)

yobun, extra(yobun) (extra)

yohou, forecast(yohou) (forecast)

yobou, prevention(yobou) (prevention)

yo-mu, doku, read of Kanji (yo-mu) (doku) (read)

yo-mu, ei of Kanji (yo-mu) (ei) (-)

yome, ka, totu-gu, wife of Kanji (yome) (ka) (totu-gu) (wife)

yoyaku, booking(yoyaku) (booking)

yoyuu, a surplus(yoyuu) (a surplus)

yo-ru, in of Kanji (yo-ru) (in) (-)

yo-ru, ki, yo-seru of Kanji (yo-ru) (ki) (yo-seru) (-)

yoroko-bu, ki, glad of Kanji (yoroko-bu) (ki) (glad)

yowa-i, jaku, weak of Kanji (yowa-i) (jaku) (weak)

yon, si, yott-tu, four of Kanji (yon) (si) (yott-tu) (four)