Free Kanji Dictionary, Kanji Symbols, Introduce information about Japan

J-UKI Kanji.


TOP  >>  Index of Kanji

Index of Kanji


Index of Alphabet

face (gan) (kao) gan_kao_face of Kanji

facial expression (hyoujou )facial expression, hyoujou

facilities (setubi )facilities, setubi

facility (kikan )facility, kikan

fact (jijitu )fact, jijitu

factory (koujou )factory, koujou

fail an examination (rakudai )fail an examination, rakudai

failure (sippai )failure , sippai

fairness (kousei )fairness, kousei

fairness (kouhei )fairness, kouhei

fall (metubou )fall, metubou

fall (teika )fall, teika

fall (tenraku )fall, tenraku

fall (boturaku )fall, boturaku

fall (rakka )fall, rakka

fall behind (otoru )fall behind, otoru

fallen leaves (otiba )fallen leaves, otiba

falsehood (gi) (ituwa-ru) (nise) gi_ituwa-ru_nise_falsehood of Kanji

familiar (tedika )familiar, tedika

family (kazoku )family, kazoku

family finances (kakei )family finances, kakei

family register (koseki )family register, koseki

famous place (meisyo )famous place, meisyo

fan (utiwa )fan, utiwa

fan (sen) (ougi) sen_ougi_fan of Kanji

far (en) (too-i) en_too-i_far of Kanji

fare (untin )fare, untin

farewell (soubetu )farewell, soubetu

farm (noujou )farm, noujou

farm (bokujou )farm, bokujou

farm (hata) (hatake) hata_hatake_farm of Kanji

farm village (nouson )farm village, nouson

farmer (nouka )farmer, nouka

farmers (noumin )farmers, noumin

farming (kousaku )farming, kousaku

farming (noukou )farming, noukou

fascination (miryoku )fascination, miryoku

fast (soku) (haya-i) soku_haya-i_fast of Kanji

fastball (goukyuu )fastball, goukyuu

fat (sibou )fat, sibou

fat (si) (abura) si_abura_fat of Kanji

father (oyaji )father, oyaji

father (otousan )father, otousan

father (hu) (titi) hu_titi_father of Kanji

fault (ayamati )fault, ayamati

fault (kasitu )fault, kasitu

favor (koui )favor, koui

fear (kyou) (oso-rosii) kyou_oso-rosii_fear of Kanji

feather (u) (ha) (hane) u_ha_hane_feather of Kanji

feature (tokusyuu )feature, tokusyuu

feces (daiben )feces, daiben

fee (ryoukin )fee, ryoukin

feel free to (kigaru )feel free to, kigaru

feel sad (nageku )feel sad, nageku

feeling (kanji1 )feeling, kanji1

feeling (kansyoku )feeling, kansyoku

feeling (kibun )feeling, kibun

feeling (kokoti )feeling, kokoti

feeling (kan) kan_feeling of Kanji

feeling (ki) ki_feeling of Kanji

feeling keenly (tuukan )feeling keenly, tuukan

feelings (jikkan )feelings, jikkan

felling (bassai )felling, bassai

fellow (dousi )fellow, dousi

feminine (si) (me) (mesu) si_me_mesu_feminine of Kanji

fence (hei) hei_fence of Kanji

fermentation (hakkou )fermentation, hakkou

festival (omaturi )festival, omaturi

festival (sai) (matu-ru) (matu-ri) sai_matu-ru_matu-ri_festival of Kanji

feudal lord (tonosama )feudal lord, tonosama

feudalistic (houken )feudalistic, houken

few (syou) (suko-si) syou_suko-si_few of Kanji

fiber (seni )fiber, seni

fiber (i) i_fiber of Kanji

fiction (kakuu )fiction, kakuu

field (bunya )field, bunya

field (new) (konden )field (new), konden

fight (tou) (tataka-u) tou_tataka-u_fight of Kanji

figure (zukei )figure, zukei

figure (si) (sugata) si_sugata_figure of Kanji

figure of speech (hiyu )figure of speech, hiyu

filial piety (koukou )filial piety, koukou

fill up (juuten )fill up, juuten

filling in form (kinyuu )filling in form, kinyuu

final (kessyou )final, kessyou

finances (zaisei )finances, zaisei

financial combine (zaibatu )financial combine, zaibatu

fine (kekkou )fine, kekkou

fine arts (bijutu )fine arts, bijutu

fine powder (funmatu )fine powder, funmatu

fine weather (seiten )fine weather, seiten

finger (si) (yubi) (sa-su) si_yubi_sa-su_finger of Kanji

finishing (siage )finishing, siage

fire (kasai )fire, kasai

fire (kaji )fire, kaji

fire (ka) (hi) ka_hi_fire of Kanji

fire fighting (syoubou )fire fighting, syoubou

fire prevention (bouka )fire prevention, bouka

fire station (syoubousyo )fire station, syoubousyo

firefly (kei) (hotaru) kei_hotaru_firefly of Kanji

fireworks (hanabi )fireworks, hanabi

firing (hassya )firing, hassya

firm (kyoukou )firm, kyoukou

firmly (danzen )firmly, danzen

first (syo) (haji-me) (hatu) syo_haji-me_hatu_first of Kanji

first arrival (sencyaku )first arrival, sencyaku

first step (syoho )first step, syoho

first train (sihatu )first train, sihatu

first year (gannen )first year, gannen

fiscal year (nendo )fiscal year, nendo

fish (gyo) (uo) (sakana) gyo_uo_sakana_fish of Kanji

fisher man (ryousi )fisher man, ryousi

fishing (gyogyou )fishing, gyogyou

fishing (gyo) (ryou) gyo_ryou_fishing of Kanji

fishing boat (gyosen )fishing boat, gyosen

fishing village (gyoson )fishing village, gyoson

fit (hossa )fit, hossa

fit (gou) (gatt) (a-u) gou_gatt_a-u_fit of Kanji

five (go) (itu) (itu-tu) go_itu_itu-tu_five of Kanji

fixation (kotei )fixation, kotei

fixed (syotei )fixed, syotei

fixed term (teiki )fixed term, teiki

flag (ki) (hata) ki_hata_flag of Kanji

flat (hei) (byou) (tai-ra) (hira) hei_byou_tai-ra_hira_flat of Kanji

flattery (oseji )flattery, oseji

flattery (seji )flattery, seji

floating (hu) (uki) (u-ku) hu_uki_u-ku_floating of Kanji

floating power (furyoku )floating power, furyoku

flock (gun) (mu-reru) gun_mu-reru_flock of Kanji

flood (kouzui )flood, kouzui

flood (oomizu )flood, oomizu

floor (syou) (toko) syou_toko_floor of Kanji

floor of a building (kai) kai_floor of a building of Kanji

flour (hun) (kona) hun_kona_flour of Kanji

flower (ka) (hana) ka_hana_flower of Kanji

flower arrangement (ikebana )flower arrangement, ikebana

flower bed (kadan )flower bed, kadan

flower petal (hanabira )flower petal, hanabira

flower vase (kabin )flower vase, kabin

fluid (eki) eki_fluid of Kanji

fluorescent lamp (keikoutou )fluorescent lamp, keikoutou

flushing (suisen )flushing, suisen

flute (teki) (hue) teki_hue_flute of Kanji

fly (hi) (to-bu) hi_to-bu_fly of Kanji

focus (syouten )focus, syouten

fog (mu) (kiri) mu_kiri_fog of Kanji

folding fan (sensu )folding fan, sensu

folk customs (minzoku )folk customs, minzoku

folk song (minyou )folk song, minyou

font (jitai )font, jitai

food (tabemono )food, tabemono

food (syokumotu )food, syokumotu

food (syokuryou )food, syokuryou

food product (syokuhin )food product, syokuhin

foolish (baka )foolish, baka

foolish (gu) (oro-ka) gu_oro-ka_foolish of Kanji

foot (soku) (asi) (ta-riru) soku_asi_ta-riru_foot of Kanji

footprints (asiato )footprints, asiato

forcing (kyoukou )forcing, kyoukou

forecast (yohou )forecast, yohou

foreign country (gaikoku )foreign country, gaikoku

foreign currency (gaika )foreign currency, gaika

Foreign Minister (gaisyou )Foreign Minister, gaisyou

foreigner (gaikokujin )foreigner, gaikokujin

forest (sinrin )forest, sinrin

forest (sin) (mori) sin_mori_forest of Kanji

forestry (ringyou )forestry, ringyou

forfeited (bossyuu )forfeited, bossyuu

forgery (gizou )forgery, gizou

forget (bou) (wasu-reru) bou_wasu-reru_forget of Kanji

forget for moment (dowasure )forget for a moment, dowasure

forgive (kannin )forgive, kannin

forgiveness (yousya )forgiveness, yousya

form (housiki )form, housiki

form (keisiki )form, keisiki

form (keitai )form, keitai

formation (keisei )formation, keisei

formation (kessei )formation, kessei

formula (kousiki )formula, kousiki

fortune (unmei )fortune, unmei

forwarding (kaisou )forwarding, kaisou

fossil (kaseki )fossil, kaseki

foundation (kiso )foundation, kiso

foundation (kiban )foundation, kiban

foundation (kihon )foundation, kihon

foundation (dodai )foundation, dodai

foundation (ki) (moto) ki_moto_foundation of Kanji

fountain pen (mannenhitu )fountain pen, mannenhitu

four (si) (yon) (yott-tu) si_yon_yott-tu_four of Kanji

four seasons (siki )four seasons, siki

fraction (hanpa )fraction, hanpa

fraction(in math) (bunsuu )fraction(in math), bunsuu

fragrant (kun) (kao-ru) kun_kao-ru_fragrant of Kanji

frame (waku) waku_frame of Kanji

fraud (sagi )fraud, sagi

free distribution (bunpu )free distribution, bunpu

freedom (jiyuu )freedom, jiyuu

freely (jizai )freely, jizai

freeze (reitou )freeze, reitou

freight (ka) ka_freight of Kanji

frequency (hinpan )frequency, hinpan

fresh (sinsen )fresh, sinsen

fresh (sen) (aza-yaka) sen_aza-yaka_fresh of Kanji

fresh water (tansui )fresh water, tansui

freshman (sinnyuusei )freshman, sinnyuusei

friction (masatu )friction, masatu

Friday (kinyou )Friday, kinyou

friend (yuujin )friend, yuujin

friend (tomodati )friend, tomodati

friend (yuu) (tomo) yuu_tomo_friend of Kanji

friends (dousi )friends, dousi

friendship (sinzen )friendship, sinzen

friendship (yuukou )friendship, yuukou

friendship (yuujou )friendship, yuujou

friendship (kon i )friendship, kon i

frigid zone (kantai )frigid zone, kantai

from beginning to end (syuusi )from beginning to end, syuusi

front (syoumen )front, syoumen

front cover (hyousi )front cover, hyousi

frost (sou) (simo) sou_simo_frost of Kanji

frozen (tou) (koo-ru) tou_koo-ru_frozen of Kanji

fruit (kajitu )fruit, kajitu

fruit (kudamono )fruit, kudamono

fuel (nenryou )fuel, nenryou

fuel (sin) (takigi) sin_takigi_fuel of Kanji

full (man) (mi-tasu) man_mi-tasu_full of Kanji

full house (manin )full house, manin

full moon (mangetu )full moon, mangetu

full name (seimei )full name, seimei

full width (oohaba )full width, oohaba

fullness (juujitu )fullness, juujitu

function (kinou )function, kinou

fund (kikin )fund, kikin

funds (sikin )funds, sikin

funds (sihon )funds, sihon

funeral (sousiki )funeral, sousiki

funeral hall (saijou )funeral hall, saijou

furniture (kagu )furniture, kagu

future (syourai )future, syourai

future (mirai )future, mirai

future prospects (zento )future prospects, zento